Algemene Voorwaarden

Dank je voor het bezoeken van bytbar.com. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door BYTBAR aan jou. We bieden een scala aan services en soms zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je een bestelling plaatst bij BYTBAR. Door een bestelling te plaatsen bij BYTBAR, geef je aan dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

1. ONS CONTRACT

Jouw bestelling is een aanbod aan BYTBAR om het / de product (en) in jouw bestelling te kopen. Wanneer je een bestelling plaatst om een ​​product van BYTBAR te kopen, sturen wij je een bericht ter bevestiging van de ontvangst van jouw bestelling en met daarin de details van jouw bestelling (de “Orderbevestiging”). De Orderbevestiging is een bevestiging dat we jouw bestelling hebben ontvangen, en niet de acceptatie van jouw aanbod om het product (en) of de bestelde diensten te kopen. We accepteren jouw aanbod alleen en sluiten het verkoopcontract voor een door jou besteld product wanneer we het product naar je verzenden en een e-mail sturen of een bericht op het berichtencentrum van de website plaatsen om je te bevestigen dat we het hebben verzonden het product aan jou (de “Verzendbevestiging”). Als jouw bestelling in meer dan één pakket wordt verzonden, kunt je voor elk pakket een afzonderlijke verzendbevestiging ontvangen, en elke verzendbevestiging en bijbehorende verzending sluiten een afzonderlijk verkoopcontract tussen ons af voor het product of de producten die in die verzendbevestiging zijn gespecificeerd. Jouw contract is met BYTBAR VOF. Zonder afbreuk te doen aan jouw annuleringsrecht zoals uiteengezet in sectie 2 hieronder, kunt u jouw bestelling voor een product kosteloos annuleren op elk moment voordat we de verzendbevestiging met betrekking tot dat product verzenden.

Je stemt ermee in om verkoopfacturen elektronisch te ontvangen. Elektronische facturen zullen beschikbaar worden gesteld in pdf-formaat in het gedeelte jouw account van de website. Voor elke levering zullen we je in onze verzendbevestiging informeren of er een elektronische factuur beschikbaar is.

Houd er rekening mee dat we alleen producten verkopen in hoeveelheden die overeenkomen met de typische behoeften van een gemiddeld huishouden. Dit geldt zowel voor het aantal bestelde producten binnen één bestelling als voor het plaatsen van meerdere bestellingen voor hetzelfde product waarbij de individuele bestellingen een hoeveelheid omvatten die typisch is voor een normaal huishouden.

2. RECHT OP ANNULERING TOT 14 DAGEN, UITZONDERINGEN OP ANNULERING

Tenzij een van de onderstaande uitzonderingen van toepassing is, kunt je jouw bestelling zonder opgave van reden annuleren binnen 14 dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde (anders dan de vervoerder) de gekochte goederen (of het laatste goed, partij) ontvangt. of stuk als het gaat om goederen of meerdere afzonderlijk geleverde partijen of stukken) of vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, in het geval van diensten of digitale inhoud die niet op een materiële drager (bijvoorbeeld cd of dvd) is geleverd.

Je dient ons (BYTBAR, Postbus 71030, 1008 BA Amsterdam, Nederland,
e-mail: info@BYTBAR.com) op de hoogte te brengen van jouw beslissing om jouw bestelling te annuleren. Van jouw beslissing om dit contract op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail). Je kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat je jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Neem voor meer informatie over de omvang, inhoud en instructies voor de oefening contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail rechtstreeks naar info@bytbar.com.

EFFECTEN VAN ANNULERING

We vergoeden alle betalingen die we van je hebben ontvangen voor de gekochte goederen en vergoeden ook de bezorgkosten voor de goedkoopste manier van levering die door ons wordt aangeboden, uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop we het bovenstaande bericht hebben ontvangen. We gebruiken hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de eerste transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Je zult in ieder geval geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of je hebt aangetoond dat je de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Als de terugbetaling plaatsvindt na de hierboven genoemde maximale periode, wordt het aan jou verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd.

Houd er rekening mee dat je de goederen moet terugsturen door de instructies te volgen die beschikbaar zijn in ons retourcentrum, niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je ons jouw annulering meldt. De directe kosten van het terugzenden van deze goederen komen voor uw rekening. je kunt aansprakelijk worden gesteld als de waarde van de geretourneerde goederen afneemt als gevolg van de behandeling van de goederen (behalve wanneer het nodig was om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen).

UITZONDERINGEN OP HET RECHT OP ANNULERING

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

– de levering van producten die wegens gezondheidsbescherming of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien de verzegeling door jou na levering is verbroken, of die na levering onlosmakelijk met andere artikelen zijn vermengd;

– de levering van goederen gemaakt volgens jouw specificaties of duidelijk gepersonaliseerd;

– de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;

3. PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID

Alle prijzen zijn inclusief wettelijk van toepassing zijnde BTW.

We vermelden beschikbaarheidsinformatie voor producten die door ons worden verkocht op de website, inclusief op elke productinformatiepagina. Afgezien van wat we op die pagina of anderszins op de website zeggen, kunnen we niet specifieker zijn over beschikbaarheid. Terwijl we jouw bestelling verwerken, zullen we je zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen als de door jou bestelde producten niet beschikbaar blijken te zijn en er worden geen kosten in rekening gebracht voor die producten.

Houd er rekening mee dat, tenzij anders vermeld op de website, leveringsschattingen precies dat zijn. Het zijn geen gegarandeerde levertijden en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat een klein aantal artikelen in onze catalogus verkeerd geprijsd is. We zullen de prijzen verifiëren bij het verwerken van jouw bestelling en voordat we de betaling ontvangen. Als we een fout hebben gemaakt en de juiste prijs van een product hoger is dan de prijs op de website, kunnen we vóór verzending contact met je opnemen om te vragen of je het product tegen de juiste prijs wilt kopen of jouw bestelling annuleren. Als de juiste prijs van een product lager is dan onze vermelde prijs, zullen we het lagere bedrag in rekening brengen en je het product sturen.

We kunnen, naar eigen goeddunken, promotiecodes maken die kunnen worden ingewisseld voor accounttegoed of andere functies of voordelen met betrekking tot zijn producten en / of de producten of diensten van een externe provider, onderhevig aan eventuele aanvullende voorwaarden die BYTBAR vaststelt op een per promotiecode basis. Je gaat ermee akkoord dat promotiecodes: (i) moeten worden gebruikt voor het beoogde publiek en doel, en op een wettige manier; (ii) mag op geen enkele manier worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen, of beschikbaar worden gemaakt voor het algemene publiek (of dit nu in een openbare vorm is gepost of anderszins), tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door BYTBAR; (iii) kan op elk moment en om welke reden dan ook door BYTBAR worden uitgeschakeld zonder aansprakelijkheid jegens BYTBAR; (iv) mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de specifieke voorwaarden die BYTBAR vaststelt voor een dergelijke promotiecode; (v) zijn niet geldig voor contanten; en (vi) kan vervallen voordat je het gebruikt. BYTBAR behoudt zich het recht voor om tegoeden of andere functies of voordelen die zijn verkregen door het gebruik van promotiecodes door jou of een andere gebruiker in te houden of af te trekken in het geval dat BYTBAR vaststelt of gelooft dat het gebruik of inwisselen van de promotiecode onjuist of frauduleus was, illegaal, of in strijd met de toepasselijke promocodevoorwaarden of deze voorwaarden.

4. PRODUCTINFORMATIE

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is BYTBAR niet de fabrikant van de producten die op deze website worden verkocht. Hoewel we eraan werken om ervoor te zorgen dat de productinformatie op onze website correct is, kunnen de werkelijke productverpakkingen en materialen meer en andere informatie bevatten dan die op onze website. Ingrediënten kunnen ook veranderen. Alle informatie over de producten op onze website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. We raden je aan om niet alleen te vertrouwen op de informatie op onze website. Lees voor gebruik altijd de etiketten, waarschuwingen en aanwijzingen die bij het product zijn geleverd.

Voor gezondheidsproducten, in geval van veiligheidsproblemen of voor enige andere informatie over een product, lees de informatie die bij het product wordt geleverd zorgvuldig door of neem contact op met de fabrikant. De inhoud op deze site is niet bedoeld ter vervanging van het advies van een arts, apotheker of andere bevoegde zorgverlener. Neem onmiddellijk contact op met jouw zorgverlener als je vermoedt dat je een medisch probleem hebt. Informatie en verklaringen over producten zijn niet bedoeld om een ​​ziekte of gezondheidstoestand te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. BYTBAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of onjuistheden over producten door fabrikanten of andere derden. Dit heeft geen invloed op jouw wettelijke rechten.

5. DOUANE

Wanneer je producten bij BYTBAR bestelt voor levering buiten de EU, kunt je onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen, die worden geheven zodra het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor inklaring zijn voor jouw rekening; we hebben geen controle over deze kosten. Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land, dus je dient contact op te nemen met jouw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie. Houd er bovendien rekening mee dat wanneer je bij BYTBAR bestelt, je wordt beschouwd als de geregistreerde importeur en je moet voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land waarin je de producten ontvangt. Jouw privacy is belangrijk voor ons en we willen graag dat onze internationale klanten weten dat grensoverschrijdende leveringen onderhevig zijn aan opening en inspectie door de douane.

6. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

BYTBAR en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor (i) verliezen die niet zijn veroorzaakt door een inbreuk van onze kant, of (ii) enig zakelijk verlies (inclusief gederfde winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven ), of (iii) enige indirecte of gevolgschade die zowel voor jou als voor ons niet te voorzien waren toen het contract voor de verkoop van producten door ons aan jou tot stand kwam.

De wetten van sommige landen staan ​​sommige of alle hierboven beschreven beperkingen niet toe. Als deze wetten op jou van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing en heb je mogelijk aanvullende rechten.

Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit onze verantwoordelijkheid uit voor frauduleuze verklaringen door ons of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of niet-naleving van onze verplichtingen onder deze voorwaarden als de vertraging of het niet-nakomen het gevolg is van een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Deze voorwaarde heeft geen invloed op jouw recht om de producten binnen een redelijke termijn naar jou te laten verzenden. Als de vertraging optreedt voordat de producten worden verzonden, brengen we je geen kosten in rekening voor de producten totdat ze zijn verzonden en kunt je jouw bestelling op elk gewenst moment vóór verzending annuleren.

7. TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, en de toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale koop van roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. We komen allebei overeen om ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland, wat betekent dat je een claim kunt indienen om jouw rechten op consumentenbescherming af te dwingen in verband met deze Algemene voorwaarden in Nederland of in het EU-land waarin je je bevindt.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet van plan deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillenorgaan.

8. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze website, ons beleid en onze algemene voorwaarden, inclusief deze Algemene voorwaarden. Je bent onderworpen aan de algemene voorwaarden, het beleid en de Algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat je producten bij ons bestelt, tenzij enige wijziging in die algemene voorwaarden, het beleid of deze Algemene voorwaarden vereist is door de wet of overheidsinstantie (in welk geval het van toepassing kan zijn op eerder door jou geplaatste bestellingen). Als een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorwaarde.

9. AFSTANDSVERKLARING

Als je deze Algemene voorwaarden overtreedt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin jij deze Algemene voorwaarden overtreedt.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BYTBAR is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BYTBAR. 

11. ONZE CONTACTGEGEVENS

BYTBAR VOF

Postbus 71030, 1008 BA, Amsterdam, Nederland

Kamer van Koophandel: 80016340

BTW NL: NL861529479

info@bytbar.com